Asiakasymmärrys

Tuntemalla asiakkaasi saavutat merkittävää etua

Asiakastyytyväisyys saavutetaan asiakkaat läpikotaisin tuntemalla. Keräämme, hallinnoimme ja analysoimme dataa, jotta syvällinen asiakasymmärrys tulisi mahdolliseksi – ja hyödynnettäväksi yrityksesi tarpeita varten.

Reaaliaikainen asiakasymmärrys on tätä päivää

Cloudera-alusta tarjoaa moderneja big data -ratkaisuja reaaliajassa. Uusi aika vaatii ketteryyttä, jotta monia eri kanavia hyödyntävistä asiakkaista saadaan muodostettua kattava ja paikkansapitävä kuva. Reaaliaikainen asiakasymmärrys on päätöksentekoprosessisi järkevä perusta, jonka avulla digitaalinen markkinointi tehostuu ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Avullamme monimuotoinen data tallentuu samaan paikkaan ollen helposti ja kustannustehokkaasti käytettävissä.

Asiakas 360°

Onnellinen asiakas on lojaali asiakas. Hyödynnämme big dataa luodaksemme 360 asteen profiilin jokaisesta asiakkaastasi. Tämä mahdollistaa personoidun ja relevantin tavan paitsi pitää asiakkaat tyytyväisinä myös kasvattaa asiakasmääriä. Käytämme Clouderan Hadoop-järjestelmää, joka tarjoaa parhaat työkalut arvokkaimman datan keräämiseen eri lähteistä. Me huolehdimme siitä, että asiakasymmärrys -data on paikkansapitävää ja relevanttia, jolloin yritykseltäsi vapautuu aikaa keskeisten päätösten tekoon.

Perigeum asiakasymmärrys  -ratkaisut yrityksille

Syvällinen asiakasymmärrys on kilpailuvaltti

Yrityksesi tuotto on suoraan sidottu laadukkaaseen asiakasymmärrykseen. Tämä on myös keino erottautua muista alan yrityksistä. Kun tunnet asiakkaasi, olet entistä paremmin perillä siitä, kuinka tuotteesi kohdistetaan oikeille asiakkaille uniikkeine tarpeineen. Asiakasymmärryksen kasvaessa osaat valita oikeat markkinointikanavat saavuttaen suurimman hyödyn investoinneillesi, oli asiakkaasi sitten verkossa, mobiilissa tai yhteydessä asiakaspalveluunne. Segmentoimalla, pisteyttämällä ja mallintamalla monimuotoista asiakastietoa useista eri lähteistä voidaan koko tarjoaman muodostamisen prosessi automatisoida sekä kohdistaa ja yksilöidä tarkasti kaikissa palvelukanavissa.

Tyytyväisyys takaa kustannustehokkuuden

Lojaali asiakaskunta toimii yrityksen kivijalkana, joka ei huojahtele markkinoiden heilahdellessa. Asiakaspoistumaa ehkäisemällä toimintakustannukset pysyvät matalina, sillä jatkuva uusien asiakkaiden hankkiminen vanhojen tilalle on huomattavan kallista. Autamme yritystäsi kehittämään asiakasymmärrystä siten, että asiakaspoistuma vähenee samalla kun saavutat myös uusia asiakkaita aiempaa kustannustehokkaammin laadukkaiden analytiikkatyökalujen avulla.

Ota yhteyttä!