Perigeum mukana Business Analytics -tapahtumassa

Perigeum osallistui vahvalla tiimillä Management Eventsin järjestämään Business Analytics -tapahtumaan. Crowne Plazassa tapasimme paljon nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme.

Suurta kiinnostusta herättivät ratkaisumme Clouderan big datan ja analytiikan osalta: esimerkiksi B2C-tiedonkerääminen Clouderan Hadoop-ympäristöön herätti aivan erityistä mielenkiintoa.

Myös Arcadia Datan visuaalinen BI- ja analytiikkatyökalu keräsi innostunutta keskustelua. Arcadia Datan kyky hyödyntää suoraan samoja big data -alustan palvelimia erillisten BI-palvelimien sijaan tekee ratkaisusta houkuttelevan monille organisaatioille. Arcadia Data ymmärtää suoraan Hadoopin big data -ratkaisun tietorakenteita ja tuottaa järkeviä datan yhdistelyn ehdotuksia käyttäjälle. Ymmärrettävästi nopeutuneet big datasta saatavat liiketoiminnan hyödyt sekä pienentynyt järjestelmän takaisinmaksuaika kiinnostivat tapahtuman osallistujia.

IoT-ratkaisuihin liittyvä massiivinen anturidatan kerääminen ja tallentaminen Hadoop-kantoihin onkin selvästi kasvavan kiinnostuksen kohteena. Toimitusjohtajamme Simo Kauppisen videoesittely tarjonnastamme saikin erityistä huomiota osakseen.