Asiakkaitamme

S-pankki Liikennevirasto Sanoma Pro vr op Posti a-lehdet vaisala Vero.fi Maanmittauslaitos Nordea

Sanoma Digitaalinen markkinoinnin automaatio

” Olemme usean vuoden ajan kehittäneet SAS Customer Intelligence ratkaisua yhteistyössä Perigeumin asiantuntijoiden kanssa. Hyödynnämme ratkaisua päivittäin markkinoinnissa ja myynnissä tekemällä kampanjapoimintoja sekä tehostamalla jatkuvasti uusien mallien avulla markkinoinnin tehokkuutta. Keskitettyyn asiakastietovarastoon on kytketty useita kymmeniä lähdejärjestelmiä, mikä asettaa kovia vaatimuksia asiantuntijoille järjestelmän kehityksessä ja ylläpidossa. Tavoitamme 97% suomalaisista talouksistamme, joille kohdistamme päivittäin lukuisia erilaisia markkinointitoimenpiteitä niin digitaalisiin kanaviin kuin puhelinmyyntimme tueksi. Järjestelmä hyödyntää lukuisia erilaisia asiakkuuden hoitomalleja ja analyysejä. Näiden mallien pohjalta toteutetut automaattiset triggerit tuottavat asiakaskohtaisia ja laadukkaita aktivointitoimenpiteitä asiakkaillemme heidän eri elinkaaren vaiheissa.  Perigeumin asiantuntemusta käyttäen olemme pystyneet tehostamaan toimintamalleja. Heidän kyvykkyytensä ja osaamisensa ansiosta olemme selvinneet myös eri ongelmatilanteista menestyksellisesti."

Aimo Suikkanen, senior specialist, Sanoma Media Finland”

Yhteistyö Verohallinnon kanssa

”Verohallinto on haasteellinen ja palveluhenkinen työympäristö. Asiakkaiden parhaan palvelun takaamiseksi kerätään yhtä esitäytettyä veroilmoitusta varten valtava määrä tietoa. Tiedon oikeellisuuden valvontakin on äärimmäisen tärkeää, kun näitä ilmoituksia tehdään yksityishenkilöille yli viisi miljoonaa.

Tietojärjestelmiä hallinnoivien työntekijöiden ja tietojärjestelmätoimittajien on ymmärrettävä asioiden ja tietojen riippuvuussuhteet ja se, miten useat tietojärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa.

Siksi toivomme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita. Työhön kytkeytyy monia ratkaisuita ja toimijoita, jotka on tunnettava. Tiivis yhteistyö toimijoiden kanssa on edellytys onnistumiselle. Perigeumin kanssa pitkä yhteistyö on ollut mahdollinen: olemme hyödyntäneet heidän erikoisosaamistaan menestyksellisesti.”

Anssi Sahlman, Tietohallinnon apulaisjohtaja

Verohallinto